O cyklotrase

Stávající cyklotrasa č.55 vede z lázeňského města Jeseník, které proslavil Vincenc Priessnitz, přes oblast Rejvízu, která je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Tuto chráněnou krajinnou oblast opouští před obcí Heřmanovice. Odtud dále pokračuje po komunikaci II. třídy přes Holčovice do Města Albrechtic. Ve svém dalším úseku kopíruje tok říčky Opavice a současně se státní hranicí s Polskem a je vedena po místních komunikacích a cyklostezkách do Krnova. Zde prochází podél řeky Opavice po okraji města až na Hlubčické předměstí, kde opouští řeku a pokračuje kolem vlakového nádraží Krnov-Cvilín. Poté po cyklostezce na Opavské ul. míří k řece Opavě, v jejíž blízkosti dále směřuje po nově vybudovaných cyklostezkách a místních komunikacích směrem na slezskou metropoli Opavu. Opavou trasa projíždí po cyklostezkách v těsné blízkosti řeky Opavy. Dále trasa pokračuje po místních komunikacích a nových cyklostezkách kolem zámku ve Velkých Hošticích a golfového hřiště a zámku v Kravařích. Poté po nové cyklostezce k Mokrým Lazcům a dále místní komunikaci přes Háj ve Slezsku do Jílešovic, odkud pokračuje podél vodní nádrže v Hlučíně, na jejímž konci se napojuje na Jantarovou stezku č.5.

Více : http://slezskamagistrala.blogspot.cz/p/slezska-magistrala-popis.html

Info:
Vzdálenost: 111,11 km
Nastoupáno: 739 m.
Sestoupáno: 971 m.
Výškový rozsah: 212 m. - 813 m.
Komunikace: silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky
Povrch: asfalt, zpevněný povrch

Mapa:


Výškový profil:

Cyklotrasa č.55, Slezská magistrála byla zařazena mezi trasy, které budou přečíslovány. Nově bude označena jako Cyklotrasa č.8

Bývalá cyklotrasa č.56 (nově č.10), se měla v budoucnu sloučit s cyklotrasou č.55 (nově č.8), ale bohužel k tomuto spojení nakonec nedojde. Trasa cyklotrasy č.56 (č.10): Bukovec (CZ/PL) – Jablunkov – Střítež - Havířov – Karviná - Bohumín (CZ/PL)
Více: ihned.cz/...

Již před pár lety se mluvilo o této trase jako o Česko-polská příhraniční cyklotrase.
Více o budoucnosti trasy: http://slezskamagistrala.blogspot.cz/...

Žádné komentáře:

Okomentovat