Budoucnost cyklotrasy

Cyklotrasa č.55, Slezská magistrála byla zařazena mezi trasy, které budou přečíslovány. Nově ponese číslo 8.

Původně se měla sloučit s cyklotrasou č.56, která nově ponese číslo 10. Trasa: Bukovec (CZ/PL) – Jablunkov – Střítež - Havířov – Karviná - Bohumín (CZ/PL) 

Bohužel region Těšínské Slezsko si tuto část prosadilo právě jako cyklotrasu č.10.
Podle mě je to škoda, Slezská magistrála by spojila západní a východní část Slezska a také turistickou oblast Jeseníků a Beskyd s návazností na přechody s Polskou republikou.

Poté co nevyšlo spojení s cyklotrasou č.56 (budoucí č.10), se uvažuje, že by cyklotrasa pokračoval z Kravař, přes zábřežské a Koutské louky, kolem Hlučínského jezera do Ostravy.

Na Hlučínsku starostové připravují navázání síťí cyklostezek vyznačených v tomto regionu na cyklotrasu č.55. „Chceme zpevnit další úseky na polních cestách a vybudovat trasy mimo frekventované komunikace. Samozřejmě je dovybavíme i posezením a informačními tabulemi s mapami. Letos bude vyhotovena studie a v příštím roce projekt. S realizací počítáme asi v letech 2007 až 2013, abychom mohli čerpat finance z nových dotačních titulů,“ říká místopředseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera.

Mapa: (pokud by se spojily cyklotrasy č.55 a č.56)


Výškový profil:

Foto:
Výhled z Koňákova
Pod Javorovým
Pohled na Javorový
Bukovec hranice a konec trasy

Žádné komentáře:

Okomentovat