úterý 19. února 2019

UZAVÍRKY CYKLOSTEZKY Č.55, SLEZSKÉ MAGISTRÁLY V KRNOVĚ

Zanedlouho se naplno rozjede stavba obchvatu Krnova, která v letošním roce výrazně zasáhne do života tohoto města

Budou se stavět všechny mosty a proto: 
- dojde k částečným omezením na komunikacích (Opavská, Albrechtická) 
- úplným uzavírkám komunikací bez náhrady (Stará Petrovická)
- úplným uzavírkám komunikací s náhradou (Bližčická) 
- také k úplným uzavírkám částí cyklostezek (Vysoký Břeh, od koupaliště po bývalou železniční trať do cihelny)
a dalším omezením. 

Každou uzavírku a omezení se vedení stavby bude snažit oznámit občanům s dostatečným předstihem. Byť město není investorem, budeme se snažit využít všechny možnosti, aby stavba ovlivnila váš život pokud možno v únosné míře. Více na webu bit.ly/ObchvatKomplikace a bit.ly/Obchvat

.