pátek 26. dubna 2013

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY KRNOV – KRÁSNÉ LOUČKY – LINHARTOVY


Na počátku května bude zahájena výstavba cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy.
Zrealizuje ji krnovská společnost Silnice Morava, která zvítězila ve výběrovém řízenív konkurenci osmnácti firem. Cyklostezku včetně doplňujících staveb postaví do koncečervna za tři miliony korun.


„Stavbu zahájíme zemními pracemi v Chomýži a pokračovat budeme směrem na Linhartovy.
Následovat bude kladení konstrukčních vrstev komunikace, štěrkodrtí a živičné drtě. V průběhu těchto prací bude současně probíhat výstavba odpočívky a nové lávky přes Kobylí potok v Krásných Loučkách poblíž fotbalového hřiště. Na závěr bude komunikace uzavřena živičným povrchem,“ popsal harmonogram prací Viktor Škurek ze společnosti Silnice Morava.
Cyklostezka je navržená zčásti v trase stávající vyježděné polní cesty, kudy i v dnešní době cyklisté projíždějí, a zčásti po stávajících asfaltových komunikacích. „Stavba vede většinou po parcelách zemědělského půdního fondu, z nichž část pozemků je v majetku města Krnova. Velký díl je ale v soukromém vlastnictví a jen souhlas majitele pozemků umožnil zahájit projektovou činnost, následné provedení a užívání stavby. Po dokončení stavby bude svislým dopravním značením na tyto soukromé úseky upozorněno,“ uvedl Lubomír Stýskala z investičního oddělení Městského úřadu v Krnově.
Výstavbu cyklostezky Chomýž-Krásné Loučky-Linhartovy finančně podpořila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, její dotace pokryje 70 procent nákladů. Protože do projektu, s nímž město žádalo o dotaci, nemohly být zahrnuty některé stávající úseky komunikací, které jsou v současnosti ve velmi špatném stavu, provede město Krnov jejich opravu na vlastní náklady.

Zdroj: Ing. Dita Círová
Tisková mluvčí Městského úřadu Krnov

Článek o již hotové cyklostezce: http://slezskamagistrala.blogspot.cz/...

Žádné komentáře:

Okomentovat