neděle 16. září 2012

PO CYKLOTRASE - POHLED ODJINUD

Na cyklotrasu č. 55, Slezskou magistrálu jsem v Opavě najel v místech nedaleko starobylého centra. Část městského úseku vedla po upraveném povrchu po pravém břehu řeky Opavy, ve stínu stromů, nebo po asfaltu přímo parkem, kde se to jen hemžilo příjemnými odpočinkovými zónami. Vyvedení z města, směr Palhanec, bylo dle značení celkem nekomplikované, hledání v mapách nebylo nutné. Obydlenými částmi předměstí Opavy je cyklostezka vedena většinou po stávajících komunikacích, jinde je použito  hladké šotoliny a až na kratičký  úsek travnatým terénem, je stezka vedena po tvrdém povrchu.