pondělí 16. července 2012

CO SE MI NELÍBÍ


Na nové části cyklotrasy mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi je pár věcí, které se mi nelíbí

1) cesta po hrázi Petrova rybníka u Krnova. 
Cyklista má zde sesednout z kola, ale jsou dny kdy voda přetéká přes hráz a jít ve vodě není zrovna příjemné. Jako alternativní cesta by přitom mohla být vyjetá stopa (obr. 3) kolem hráze, stačila by malá úprava (šotolinový povrch)

Vyjádření: 
- Při umisťování trasy jsme museli poměrně dlouhou dobu přesvědčovat zástupce státního podniku Povodí Odry, aby souhlasili s vedením trasy po těchto hrázích. Cyklisté musejí v tomto úseku počítat s tím, že se pohybují v oblasti vodního díla, nicméně přetékání vody zde (vyjma krizového stavu) není takové, aby se v tomto úseku cyklistika nemohl pohybovat.
- O Vámi popsané alternativě jsme v průběhu projekčních prací i při samotné realizaci věděli samozřejmě také. Proti ní však hovoří skutečnost, že leží v aktivní záplavové zóně Q100. Při mimořádných stavech, zejména povodních, by mohly opakovaně vznikat škody na majetku cyklistické stezky. Směrové vedení po hrázích je z tohoto hlediska výhodnější.

 2) Značky na cyklostezce
Na cyklostezce na začátku byli jen parkovací tyče, aby se vozidla, která jezdí na sousedící pole, nemohly na ní dostat.  Ty ale podle normy zde nemohou být a proto na ně připevnili značky. Bohužel cesta je úzká a značky ji ještě zužují. Kola s vozíkem si zde musí dát velký pozor. Hlavně se jedná se o úsek mezi Krnovem a Úvalnem kde je stezka nejužší. Značky ale najdete i dál až k Opavě. Je zajímavé, že za Opavou parkovací tyče zmizely...
V současné době jsou některé značky pootočené (viz foto)
Aktuálně: V novele, která vešla v platnost 20.2.16 se píše: Značky nesmí být v průjezdných profilech, což platí i pro stezky. Což znamená, že by měli být tyto značky odstraněny.
3) Odpočívadlo v Úvalně - odpočívadlo je již umístěno 
V Úvalně je u cyklostezky stále volné místo pro vybudování odpočívadla. Přitom na ostatních místech již odpočívadla stojí. Jaké bylo překvapení, když jsem odpočívadlo i s tabulí Slezské magistrály v Úvalně našel u státních hranic s Polskem, kde cyklostezka vůbec nevede. (Ale je pravda, že dřívější verze vedla i ke státní hranici, kde byla alternativa po Polské straně)
Vyjádření: Odpočívka v Úvalně byla umístěna z důvodu majetkoprávních vztahů (pozemek obce) na Vámi zmiňovaném místě. Obec Úvalno v průběhu realizace akce navrhovala tuto odpočívku přemístit na jiné místo. Vytipovaná lokalita byla vhodná, nebyla však provedena s ohledem na nesouhlas vlastníka pozemku, na kterém by měla být odpočívka umístěna. Z tohoto důvodu zůstala odpočívka umístěna na původním místě dle platné projektové dokumentace. Výhoda je ta, že si v tomto místě mohou odpočinou i turisté směřující ze/do sousedního Polska.
Aktuálně: odpočívadlo bylo na toto místo již umístěno


4) Ostrá zatáčka na kraji Brumovic (na mapě)
Na kraji Brumovic je ostrá zatáčka, kdy nejde vidět, kdo se z protisměru vyřítí. Myslím, že zrcadlo by se tady hodilo.

5) Kvalita šotolinového povrchu - opraveno
Někde je kvalita povrchu dobrá, jinde jsou zase velké kamínky a např. za Skrochovickým nádražím, kolo "plave" ve štěrku.
Vyjádření: 
Povrch zvolený v úseku za vlakovým nádražím ve Skrochovicích odpovídá zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vydanému stavebnímu povolení. Tento povrch je pro provoz cyklistické stezky vhodný i s ohledem na tamní situaci a odtokové poměry v území.
Aktuálně: štěrk se již udusal a cesta po něm je již dobře sjízdná

Odpovědi zaslal p. Ing. Bc. Martin Dostál odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy

A CO SE VÁM NELÍBÍ ? NAPIŠTE NÁM !